Trollhättan
I samarbete medBjörn Axén logo
Nu extra rabatt, ring oss!

Integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss på Elevutbildarna i Sverige AB och vi ansvarar för den personliga informationen du förser oss med. För att du som kund/besökare/användare/konsult/samarbetspartner till oss ska känna sig trygg så beskriver denna personuppgiftspolicy hur Elevutbildarna behandlar, lagrar och hanterar dina personuppgifter.

1) Vilka är Elevutbildarna i Sverige AB
2) Vilket tillämpningsområde gäller denna personuppgiftspolicy
3) Vilka data samlar Elevutbildarna in och hur används den
4) Säkerhet
5) Underbiträden till Elevutbildarna
6) Överföring av information

1) I denna policy kallas Elevutbildarna i Sverige AB, org.nr. 556670-1198 för Elevutbildarna och är personuppgiftsansvarig medan du eller ditt företag kallas för kunden eller användaren. Elevutbildarna ansvarar för alla uppgifter du lämnar till oss vilket kan vara via hemsida, via telefon, e-post, event, mässor eller direkt på plats hos oss.

Elevutbildarna
Kungsgatan 53
461 34 Trollhättan
www.svenskafrisorskolan.se
info@svenskafrisorskolan.se
0520-71030

2) Denna policy gäller för kund/besökare/användare/konsult/samarbetspartner som besöker och/eller handlar något av oss. Det gäller även användandet av våra tjänster. Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra tjänster används för att för att identifiera dig som nu fysiskt levande person. Det kan tex vara ditt namn, din e-post, eller ditt telefonnummer.

3) Vårt framtida syfte med personuppgifterna vi samlar in på dig är att kunna fullfölja åtaganden vi har mot dig men vi samlar även in uppgifter från dig som i nuläget inte är kund hos oss men som vill bli kontaktad av oss. Som personuppgiftsansvarig har Elevutbildarna ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att GDPR följs. Vi behandlar inte personuppgifter såvida det inte finns ett samtycke och/eller specifikt behov av det.

4) Elevutbildarna skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Åtkomstsystem krävs på samtliga datorer som hanterar personuppgifter.

5) Personuppgifter som skickas in till Cruz utan att det efterfrågats kommer inte att sparas längre än en månad, undantaget gäller ansökningar samt avtalsärenden.

6) Elevutbildarna säljer inte vidare någon information om sina kunders personuppgifter.

Dina rättigheter

Som registrerad hos Elevutbildarna har du följande rättigheter:

  • Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som samlats in hos oss
  • Du har rätt att begära rättning om vi har felaktiga uppgifter om dig
  • Du har rätt att bli raderad under dessa förutsättningar:
    • Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål dem från början var avsedda för
    • Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du har återkallat samtycket
    • Om personuppgifterna har behandlats felaktigt eller olagligt

Rätten att bli raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t ex bokföringslagen) att behålla uppgifterna.

Information angående GDPR hittar du på vår Integritetspolicy-sida.
Copyright © 2008-2019 Svenska Frisörskolan. Photo cortesty of Design Forum by Pivot Point International, Inc. Design KForm.